WritingsMessagesLABANAN AT GAPIIN ANG HALIMAW NA REHIMEN NG...

LABANAN AT GAPIIN ANG HALIMAW NA REHIMEN NG KASIKENG PAPET NG IMPERYALISMONG US

-

 

Mensahe sa Kilometer 64 Poetry Collective

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatatag,
Kabataang Makabayan
Marso 11, 2014

Mahal kong mga kababayan at kaibigan,

Taos puso kong pinapaabot ang pakikiisa sa inyong lahat na makabayang makata at alagad ng panunula na pinagbigkis ng Kilometer 64.   Natutuwa ako na nagtipon kayo ngayon para ipagbunyi ang ikalabing-isang anibersaryo ng ating ugnayan na inumpisahan noong Marso 14, 2003.

Mayaman na  ang inyong kasaysayan at dapat ipagbunyi ang inyong mga tagumpay.  Kapuri-puri ang  paglikha, paglalathala at pagtatanghal ninyo ng mga tulang makabayan.  Kilala kayong masigasig  sa pagpapalaganap  ng mga makabuluhang tula sa mga paaralan,  lansangan,  bar, piketlayn at    maralitang  mga komunidad.

Bilang tagapangulong tagapagtatag ng Kabataang Makabayan, itinuturing kong  malaking karangalan para sa kasapian ng KM na naging inspirasyon ng Kilometer 64 ang makabayang diwa at militanteng pagkilos nila.  Parating na ang ika-50 anibersaryo ng pagtatatag sa KM at paghandaan natin ang pagbubunyi nito sa  darating na Nobyember 30.

Mainam na ipinagpapatuloy at ibayong pinasisigla ng Kilometer 64  ang pagpapalaganap ng kultura ng patriotismo at humango ito ng aral mula sa rebolusyonaryong kasaysayan ng bayang Pilipino.  Tampok na mga ikono natin ang mga makabayan at rebolusyonaryong makata na sina Andres Bonifacio at Amado V. Hernandez.

Habang sadlak ang ating inangbayan sa katayuang malakolonyal at malapyudal,  laging mahigpit na tungkulin nating magsulat at magbigkas ng mga tula bilang sandata sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa dayuhang monopolyo kapitalismo, lokal na pyudalismo at burukrata kapitalismo.

Lumahok tayo sa lahat ng pagkilos para pukawin, organisahin at pakilusan ang lahat ng inaapi at pinagsasamantalang uri at sektor ng bayan.   Sumabak tayo  sa pakikibaka anuman ang mga panganib, kahirapan at sakripisyo.  Sakim at malupit ang kaaway at dapat nating gawin ang lahat ng paraan upang ipagwagi ang pakikibaka ng bayan.

Palagiang inspirasyon natin ang papel na maningning na ginampanan  ng Kabataang Makabayan sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyon bago ipataw ang pasistang diktadura, habang nanunupil at nanalanta ito at matapos itong maigupo.

Nasa panahon tayong muling  may hamon sa atin na labanan at gapiin ang halimaw na rehimen ng kasikeng Aquino na pasinto-sintong palasunod sa imperyalismong US.  Ang pakikibaka  natin ngayon ay bahagi ng pagsulong sa landas na patungo sa ganap ng pambansang kalayaan at demokrasya.

Bilang panapos sa mensaheng ito, nais kong bigkasin ang aking tula,

ANG MAESTRONG TITIRETERO AT MGA PAPET

Sa panahong neokolonyal, ang maestrong titiretero
Nagpapahiram ng dingal  sa mga papet at ilinalagay sila
Sa entablado, sa masmidya at sari-aring pagtitipon.
Upang likhain ang  ilusyon ng demokrasya, inaayos niya
Ang elektoral na paligsahan tulad ng makulay na sabungan
Sa  kayraming pistang  bayan sa ilang buwan.

Ngunit ang pinakamahalaga sa maestrong titiretero
Ay piliin ang mga pulitikong papet na pinakaalistong maglingkod
Sa kolaborasyon ng US at lokal na mga nagsasamantala,
At papaniwalain  ang mga pinagsasamantalahan at inaapi
Na sila ang malayang pumili sa posibleng  pinakamahusay.
Sa gayon, napapatagal ng US ang kanyang dominasyon.

Ngunit bumangon ang rebolusyonaryong  kilusan
Upang pukawin, organisahin at pakilusin ang masa
Upang harapin ang mga nang-aapi at nagsasamantala,
Upang agawin nang paalon-alon ang poder sa mga lokalidad
At kamtin ang lakas para sa pagpapalaya ng bansa
Pangunahin ang mga manggagawa at magsasaka.

Suklam ang sambayanang Pilipino sa maestrong titiretero
Sa pagpalit-palit ng mga pinunong papet upang apihin sila.
Tinatanggihan nila ang garapal na  despotismo ni Marcos
Gayundin ang mga huwad na demokratikong kasunod
Na naghahalinhinan sa pang-aapi sa sambayanan
At naglilingkod sa mga dayuhan at lokal na mapagsamantala.

Maraming salamat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

Pamilya at mga kaibigan nagbigay-pugay sa huling paalam kay CPP Founder Joma Sison | TFC News

EXCLUSIVE: Na-cremate na ang labi ni Communist Party of the Philippines Founder Jose Maria "Joma" Sison. Bago ito, binigyan siya ng pagkilala ng mga mahal sa buhay at mahal sa buhay. Nagpapatrol, Jofelle Tesorio. #TFCNews

Ka Joma: A hero of the Filipino people is cremated in an emotion-filled but revolutionary farewell ceremony

The two-hour farewell ceremony held at the auditorium of the Crematorium Daelwijck in this city which began at 1030am (CET) was packed with family members, comrades, representatives of political parties and organizations, progressive alliances and groups, his former staff members, friends and admirers, and was filled with songs and poetry.

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022.

Must read

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

You might also likeRELATED
Recommended to you