Home Writings Messages PARANGAL KAY KA PRIMO (TANG PRIME) GUARIN

PARANGAL KAY KA PRIMO (TANG PRIME) GUARIN

0
PARANGAL KAY KA PRIMO (TANG PRIME) GUARIN

https://www.facebook.com/joma.sison/videos/vb.1552912313/10207807679980609/?type=2&theater

https://www.facebook.com/joma.sison/videos/10207807679980609/

PARANGAL KAY KA PRIMO (TANG PRIME) GUARIN Ni Jose Maria Sison,
Tagapangulong Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, Punong Konsultant ng Pambansng Demokratikong Prente ng Pilipinas, Disyembre 18, 2015

Taos puso akong nakikiramay sa pamilya at mga kasamahan sa pakikibaka ni Kasamang Primo (Tang Prime) Guarin sa kanyang pagpanaw. Una ko siyang nakilala nang personal noong mga 1976 nang ako’y namamalagi sa San Lorenzo, Mexico at mga karatig baryo nito. Kung gayon, personal ding dama ko ang kanyang pagpanaw.

Subalit kasiyahan natin lahat at dapat ipagbunyi natin ang mga pagpupunyagi, nga sakripisyo at mga tagumpay niya sa pagkilos para sa uring magsasaka at sambayanang Pilipino. Naging tampok siya bilang bayani ng sambayanang Pilipino at bilang dakilang lider ng kilusang magbubukid sa Gitnang Luson at sa buong Pilipinas.

Tumpak ang pahayag na hindi matatawaran ang kanyang naging ambag sa pagsulong ng pakikibakang magbubukid sa buong rehyon ng Gitnang Luson. Nakaukit na sa ating diwa at puso at sa maningning na kasaysayan ng mga magsasaka ng Gitnang Luson at Pilipinas ang mahalagang papel na ginampanan niya bilang isang matalino, masigasig at magiting na lider.

Ipinanganak si Ka Primo noong Pebrero 9, 1924. Marami siyang nasaksihan at naranasan na pang-aapi at pagsasamantala sa uring magsasaka at sa mahabang panahon kalahok siya sa pakikibaka ng uring magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa at para sa pambansa at panlipunang pagpapalaya. Mayaman sa aral ang kanyang buhay at paninilbihan sa uring magsasaka at sa sambayanang Pilipino.

Si Ka Primo o sa magiliw na tawag na Tang Prime ay nagsimulang kumilos sa Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luson (AMGL) at nahalal bilang Deputy Secretary sa kongreso nito noong 1985. Panahon pa ito ng pasistang diktadura at wala siyang takot na tumindig para sa uring magsasaka, Kasama rin siya sa paglulunsad ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.

Malaki ang naging papel ni Tang Prime sa gawaing pagbawi o recovery sa Pampanga sa panahon ng kilusang pagtutuwid. Bunga nito, itinalaga siya sa malaking tungkulin – ang pagiging Tagapangulo ng Aguman Dareng Manglalautang Capampangan (AMC) noong 1995. Pormal siyang naging Tagapangulo noong nahalal siya sa Kongreso ng 1997.

Matindi ang tunggalian ng wasto at maling linya sa panahon ng 1997 sa Gitnang Luson. Umabot sa agawan ng tao at teritoryo. Kasabay nito ang matinding militarisasyon sa rehiyon na dulot ng Oplan Bantay Laya at makahayop na pananalakay ni Palparan. Tinatarget at tinutugis siya ng reaksyonaryong militar at RHB. Subalit lumaban siya at lalo pa niyang pinalakas ang AMC. Binuo ang ibat ibang tsapter ng AMGL sa mga probinsya ng rehiyon.

Sa sumunod na kongreso ng AMC ay nahalal siyang muli bilang Tagapangulo hanggang 2003. Sa mga panahon na ito nararamdaman na alanganin ang kaligtasan ni Tang Prime at ganon din ng kanyang pamilya. Nagpasya ang organisasyon na ilipat na siya at ang kanyang pamilya sa mismong opisina ng AMGL kasama ang iba pang pamilya ng mga kasamang nangangamba katulad nina Tang Greg Rivera at Ka Joseph Canlas.

Matindi ang mga krisis na pinagdaanan ni Tang Prime subalit hindi siya nanghina ng loob kundi lalo pang tumapang sa tulong at suporta ng mga kasama sa AMGL. Dahil lamang sa matinding karamdaman, naging limitado ang kanyang pagganap sa gawain kayasa kongreso ng AMC noong 2003 ay napalitan na si Tang Prime bilang Tagapangulo. Hirap man sa kalagayang pisikal ginampanan pa rin niya ang abot ng kanyang makakaya at hindi nawalan ng ugnayan ang kanyang pamilya kahit sa panahong mahinang-mahina na siya.

Bagamat naging ulyanin na si Tang Prime sa huling bahagi ng kanyang buhay, tuwing siya´y dalawin at makipagkwentuhan sa mga kasama ay matalas pa rin niyang naikukwento ang mga tagumpay at masasayang karanasan ng kanyang pagkilos. Nanatiling mataas ang pananaw ni Tang Prime sa kilusan at sa tiwala na magtatagumpay. Pumanaw si Tang Prime sa edad na 91. At naging mabunga at mayaman sa aral ang kanyang buhay at pagkilos.

Malaki at makabuluhan ang pamana niya sa ating kasalukuyang henerasyon at sa mga sumusunod pa.
Mananatiling inspirasyon sa sambayanang Pilipino ang kanyang maningning na halimbawa at lahat ng pagsisikap para sa pagpapalaya sa uring magsasaka at sambayanang Pilipino. Ang lahat ng kanyang pagsisikap at mga tagumpay sa pagkilos ay buhay na bahagi ng kilusang pambansa demokratiko na patuloy ang paglaki at pagsulong sa buong bansa.

Mabuhay ang ala-ala ni Ka Primo at Tang Prime!
Tularan nating ang rebolusyonaryong halimbawa niya!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Ipagtagumpay ang rebolusyong Pilipino!