WritingsMessagesLabanan ang terrorismo ng estadoat pandarambong ng rehimeng Duterte

Labanan ang terrorismo ng estado
at pandarambong ng rehimeng Duterte

-

Mensahe ng Pakikiisa sa Panrehiyong Kongreso ng Kilusang Mayo Uno
Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Emeritus ng International League of Peoples’ Struggle
Nobyembre 29-30, 2020

Mahal na mga Kababayan,

Nagpapaabot ako ng maalab na makabayang pagbati at pakikiisa sa inyo sa okasyon ng Panrehiyong Kongreso ng Kilusang Mayo Uno-Metro Manila. Pulang saludo sa inyo! Humahanga ako sa inyong katatagan at militansya sa pakikibaka at sa mga tagumpay na nakamit ninyo sa kilusang paggawa at sa kilusan ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Pagkakataon ninyo ang kongreso upang lagumin ang inyong karanasan at kalagayan, hanguin ang mga aral, magbatay sa naipon na lakas, pangibabawan ang mga kahinaan, harapin ang mga hamon at itakda ang mga tungkuling dapat tuparin upang isulong ang kilusang paggawa at kilusang pambansa-demokratiko. Umaayon ako sa inyong panawagan: Sulong, masang anakpawis! Palakasin ninyo ang uring manggagawa bilang namumunong pwersa sa pundamental na pagbabago sa lipunan.

Kaharap natin ngayon sa Pilipinas ang isang mabangis na kaaway, ang rehimeng US- Duterte na taksil, tirano, berdugo, mandarambong at manggagantso. Papet ito ng dayuhang mopolyo kapitalismo at pangunahing kinatawan ng mga lokal na mapagpasamantalang uri ng malalaking komprador, asendero at burukrata kapitalista. Nagdaranas ngayon ang mga uring anakpawis at sambayanang Pilipino dahil sa pasismo o terorismo ng estado at matinding pagsasamantala.

Mabilis ang paglubha ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista; gayundin ng palagiang krisis ng lokal na malakolonyal at malapudal na naghaharing sistema sa ilalim ng neoliberal na patakarang nagpabilis sa nakaraang apat na dekada ng akumulasyon ng kapital sa kamay ng monopolyong burgesiya at nagpaliit sa kita at empleo ng mga manggagawa at iba pang anakpawis, kabilang ang mga nasa gitnang saray.

Lalong lumaganap ang kahirapan sa ating bayan habang linulustay ng mga nasa kapangyarihan ang pondo ng bayan dahil sa korupsyon at pagbuhos ng pera para sa mga aparato ng panunupil ng estado at sa paglulunsad ng malupit na kontrarebolusyon. Lalong nalantad ang kabulukuhan ng naghaharing sistema sa pagsulpot ng pandemya tulad ng Covid 19 at mga kalamidad bunga ng walang humpay na pandarambong sa kalikasan.

Wala tayong mapagpipilian kundi magpakatibay ng loob, magpaalab ng diwang mapanghimagsik at pagsikapan na gawin ang lahat upang mabisang labanan ang tumitinding pang-aapi at pagsasamantala, ang pagpataw ng pasismo sa bayan at pinakagarapal na pandarambong.

Ginawang patakaran at batas ng dyablong Duterte ang tinatawag na red-tagging at arbitraryong paglista ng mga aktibista, kritiko at salungat sa kanyang regimen upang arestuhin at idetine nang wala mang hudisyal na mandamiento, itortyur at kikilan at paslangin sila tulad sa Oplan Tokhang.

Ang mga halimaw na katulad ni Duterte at kanyang mga alipures ay umaasta na parang walang hangganan ang kanilang kapangyarihan at pagnanakaw. Subalit sila mismo ang nagbabangkrap sa ekonomiya at sa sarili nilang gobyerno at sila rin ang nagtutulak sa masang Pilipino na magrevolusyon. Hindi nila namamalayan na sila ang pinakamabisang tagarekluta ng mga rebolusyonaryo.

Tiyak na sa mga darating na linggo, buwan at taon, raragasa ang mga militanteng pagkilos ng masa upang labanan ang pasismo, ipagtanggol ang mga pambansa at demokratikong karapatan at patalsikin ang rehimeng Duterte. Sa ganitong kalagayan, susulong ang bagong demokratikong rebolusyon na may direksyon at perspektibang sosyalista sa pamumuno ng partido ng uring mangaggawa.

Kaugnay nito, ang lahat ng mga manggagawa at mga aktibistang nais kumilos bilang proletaryong rebolusyonaryo ay dapat magpataas ng antas ng rebolusyonaryong kamalayan, mag-organisa at kumilos. Ang mga aktibistang nais magrebolusyon ang dapat maging mga binhing mabilis tumubo, at lumago hanggang mamunga at maging mas marami pang binhi sa matabang kalupaan ng rebolusyon.

Mabuhay ang Kilusang Mayo Uno sa Metro Manila at buong bansa!
Isulong ang kilusang paggawa at kilusang pambansa demokratiko!
Itaguyod ang pamumuno ng uring manggagawa at ang sosyalistang hinaharap!
Mabuhay ang anakpawis at sambayanang Pilipino!
Ipagtagumpay ang rebolusyong Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

Pamilya at mga kaibigan nagbigay-pugay sa huling paalam kay CPP Founder Joma Sison | TFC News

EXCLUSIVE: Na-cremate na ang labi ni Communist Party of the Philippines Founder Jose Maria "Joma" Sison. Bago ito, binigyan siya ng pagkilala ng mga mahal sa buhay at mahal sa buhay. Nagpapatrol, Jofelle Tesorio. #TFCNews

Ka Joma: A hero of the Filipino people is cremated in an emotion-filled but revolutionary farewell ceremony

The two-hour farewell ceremony held at the auditorium of the Crematorium Daelwijck in this city which began at 1030am (CET) was packed with family members, comrades, representatives of political parties and organizations, progressive alliances and groups, his former staff members, friends and admirers, and was filled with songs and poetry.

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022.

Must read

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

You might also likeRELATED
Recommended to you