WritingsMessagesMENSAHE NG PAKIKIISA SA PISTON SA IKA-5 KONGRESO NITO

MENSAHE NG PAKIKIISA SA PISTON SA IKA-5 KONGRESO NITO

-

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
Setyembre 25, 2015

Kami sa International League of Peoples’ Struggle (ILPS) ay nagpapaabot ng pagbati at pakikiisa  sa Pinagkaisang Samahan ng  mga Tsuper Nationwide (PISTON) sa okasyon ng Ika-5 Kongreso nito. Saludo kami sa inyo sa lahat ng inyong pagsisikap, mga sakripisyo at mga tagumpay sa nakaraang limang taon.

Naipagmamalaki namin ang PISTON bilang kasaping-organisasyon ng  ILPS.  Tumatahak ito sa linyang anti-imperyalista at demokratiko.  Itinataguyod at ipinaglalaban nito ang mga karapatan at interes ng mga tsuper,  mga maliliit na operator at mamamayan sa buong Pilipinas laban sa kartel ng mga monopolyo ng langis at sa papet na gobyerno.

Sumasang-ayon at nakikiisa kami sa inyong tema: Mapangahas na magpalawak, magmulat, mag-organisa at magpakilos sa hanay ng drayber, manggagawa at mamamayan para sa  pambansa demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba! Militanteng makibaka para sa mga pang-ekonomiya at pampulitikang karapatan! Labanan ang korap, papet, brutal at pahirap na rehimeng Aquino at paghandaan ang paglaban sa pagpapatuloy ng neoliberal na atake ng monopolyo-kapitalismo!

Walang maasahan ang masang api at pinagsasamantalahan kundi ang sarili nilang pagkilos. Wastong paigtingin ninyo ang mga pagsisikap na magpalawak, magmulat, mag-organisa sa hanay ng drayber, manggagawa at mamamayan sa balangkas ng pambansa demokratikong pakikibaka tungo sa sosyalistang hinaharap.  Dapat maglunsad ng mga militanteng pakikibaka para sa pang-ekonomiya at pampulitikang karapatan.

Patuloy na labanan ang korap, papet, mapagsamantala, brutal at sinungaling  na rehimeng Aquino. Tagapagsagawa ito ng  neoliberal na patakarang diktado ng imperyalismong US.  Ang patakarang ito ay sadyang nagpapababa sa kita ng mga anakpawis at nagbibigay daan sa pandarambong sa ating lakas paggawa at likas na yaman. Pinabilis nito ang daloy ng supertubo sa mga kapitalistang monopolyo.  Pinadadalas at pinalulubha ang krisis sa kabuhayan.  Pinatataas ang presyo ng langis bilang paraan ng paghuthot  ng supertubo mula  sa mga drayber at sambayanang Pilipino.

Mainam na kasunod ng inyong Kongreso, idaraos ng PISTON Partylist ang ika-2 Kumbensyon  nito at ipaghanda ang paglahok nito sa darating ng eleksyon ng 2016. Tama na gamitin ang lahat ng pagkakataon para isulong ang mga karapatan at interes ng mga drayber,  mga manggagawa at mamamayan.  Kaalinsabay nito, tandaan natin hindi limitado ang kilusang masa sa mga prosesong labis na kontrolado at dominado ng mga pulitiko ng mga nagsasamatalang uri at mga imperyalistang patron.

Kahit na sa panahon ng kampanyang elektoral, malaya ang kilusang masa na kinabibilangan ng PISTON  na umaksyon sa mga isyung mahahalaga. Makakatulong pa ito sa kampanyang elektoral ng mga makabayan at progresibong mga Partylist.  Sa Pilipinas ngayon, nagkakasabay ang iba’t ibang anyo ng pakikibaka, mga legal at nasasandatahan.  Ang  mga anyong ito ay hindi magkakatungggali kundi kumplementaryo, samantalang digmang bayan ang pinakamabisang sandata sa pagpapabagsak sa lumang  sistema at pagtatayo ng bago.

Umaasa kami sa International League of Peoples’ Struggle na ibayong lalakas ang PISTON bunga ng Ika-5 Kongreso. Sa paglalagom ninyo ng karanasan,  mahahango ninyo ang mga positibo at negatibong aral, makakapagbatay kayo sa kasalukuyang lakas at makakapagtakda kayo  ng mga tungkulin para isulong at ipaabot ang inyong pakikibaka sa mas mataas na antas.  May  tiwala kaming magagawa ninyong susi ng ibayong pagsulong ang inyong Kongreso.

Mabuhay ang  Pinagkaisang Samahan ng  mga Tsuper Nationwide (PISTON!
Labanan ang pang-aapi at pagsasamantala ng mga imperyalista at mga alipuris nila!
Mabuhay ang kilusang pambansa demokratiko ng sambayanang Pilipino!

Latest news

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

Pamilya at mga kaibigan nagbigay-pugay sa huling paalam kay CPP Founder Joma Sison | TFC News

EXCLUSIVE: Na-cremate na ang labi ni Communist Party of the Philippines Founder Jose Maria "Joma" Sison. Bago ito, binigyan siya ng pagkilala ng mga mahal sa buhay at mahal sa buhay. Nagpapatrol, Jofelle Tesorio. #TFCNews

Ka Joma: A hero of the Filipino people is cremated in an emotion-filled but revolutionary farewell ceremony

The two-hour farewell ceremony held at the auditorium of the Crematorium Daelwijck in this city which began at 1030am (CET) was packed with family members, comrades, representatives of political parties and organizations, progressive alliances and groups, his former staff members, friends and admirers, and was filled with songs and poetry.

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022.

Must read

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

You might also likeRELATED
Recommended to you