WritingsbibliographyMENSAHE NG PAKIKIISA SA KILUSANG MAYO UNO SA PAGLULUNSAD...

MENSAHE NG PAKIKIISA SA KILUSANG MAYO UNO SA PAGLULUNSAD NG KAMPANYANG EDUKASYON SA TAONG 2001

-

Ni Jose Maria Sison

31 Marso 2001

Malugod kong binabati ang Kilusang Mayo Uno sa paglulunsad ng buong-taong Kampanyang Edukasyon ngayong 2001. Kapuri-puri ang inyong layunin na mabigyan ng pag-aaral sa progresibong unyonismo at sa sosyalismo ang maraming lider at aktibistang manggagawa. Binabati ko rin ang lahat ng lider at aktibistang manggagawa na lalahok sa kampanyang edukasyong ito.

Sa pagkakahanay-hanay ng mga paksa nakikita ko na wasto ninyong binibiyang pansin sa inyong programang pang-edukasyon ang proletaryong pananaw-sa-daigdig, ang kritikal na pagsusuri sa kapitalismo at imperyalismo, pakikibaka para sa sosyalismo at ang linya ng pambansang demokrasya.

Pangkasaysayang misyon at pangmatagalang interes ng uring manggagawa ang sosyalismo. Pero sa isang bayang malakolonyal at malapyudal tulad ng Pilipinas kailangang lahukan at pamunuan ng uring manggagawa ang demokratikong rebolusyon laban sa katutubong pyudalismo at imperyalismo na sumasaklob dito at pinananatiling atrasado at di-industriyalisado ang ating bayan.

Kailangang makipagkaisa ang manggagawa sa ibang demokratikong pwersa unang una sa uring magsasaka bilang pinakamapagtitiwalaang alyado, ikalawa sa petiburgesya bilang dagdag na progresibong pwersa at pambansang burgesya bilang dagdag na patriotikong pwersa. Nasa interes ng mga uring ito ang paglaban sa imperyalismo at pagpawi ng pyudalismo. Pero ang pamumuno ng uring manggagawa sa pamamagitan ng partido nito ang siyang magtitiyak na maisusulong ang lipunan tungo sa sosyalismo–sa lipunang makatarungan, maunlad at masagana.

Sa gawaing edukasyon tama lang na bigyan ng pansin kapwa ang malawakang pag-aaral at ang pagtataas ng antas. Dapat maitayo ang mga rebolusyonaryong paaralan ng manggagawa sa lahat ng unyon na napamumunuan at nasasaklaw ng ating pagkilos. Ang sentralisadong tipo ng pag-aaral naman tulad ng ilulunsad ninyo ngayon ang tumutugon sa pangangailangan na naitataas ang antas ng kamalayan at kakayahan ng mga kadre at aktibista sa kilusang manggagawa.

Kailangan natin ang libu-libong kadre at aktibistang manggagawa para umako ng napakaraming gawain hindi lamang sa pagsusulong ng kilusang manggagawa kundi para sa kabuuang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya at sa hinaharap para sa sosyalismo. Ang programang pang-edukasyon ay napakahalagang salik para sa pagkakamit ng layuning ito. Hinahangad ko ang inyong malaking tagumpay. #

Latest news

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

Pamilya at mga kaibigan nagbigay-pugay sa huling paalam kay CPP Founder Joma Sison | TFC News

EXCLUSIVE: Na-cremate na ang labi ni Communist Party of the Philippines Founder Jose Maria "Joma" Sison. Bago ito, binigyan siya ng pagkilala ng mga mahal sa buhay at mahal sa buhay. Nagpapatrol, Jofelle Tesorio. #TFCNews

Ka Joma: A hero of the Filipino people is cremated in an emotion-filled but revolutionary farewell ceremony

The two-hour farewell ceremony held at the auditorium of the Crematorium Daelwijck in this city which began at 1030am (CET) was packed with family members, comrades, representatives of political parties and organizations, progressive alliances and groups, his former staff members, friends and admirers, and was filled with songs and poetry.

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022.

Must read

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

You might also likeRELATED
Recommended to you