Home Writings Messages PARANGAL KAY KA MEDARDO RODA TAGAPANGULO EMERITUS NG PISTON

PARANGAL KAY KA MEDARDO RODA TAGAPANGULO EMERITUS NG PISTON

0

Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
6 Setyembre 2010

Kami sa International League of Peoples’ Struggle ay nagpapaabot ng aming kalungkutan sa pagpanaw ni Ka Medardo Roda. Ipinaabot namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa kanyang mahal na pamilya at mga kasamahan sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operators Nationwide (PISTON), Kilusang Mayo Uno, Anakpawis at sa lahat ng mga organisasyon ng masang anakpawis ng mga manggagawa at magsasaka.

Lahat tayo ay nagdadalamhati sa pagpanaw ni Ka Roda. Ngunit tayo rin ay nalulugod at natutuwa sa kanyang ipinamanang masikhay na paggawa, walang-pagod na pakikibaka at mga maningning na tagumpay sa paglilingkod sa uring manggagawa at sa buong sambayanang Pilipino. Siya ang responsable sa pagkakatatag at pagpapalakas ng PISTON bilang pinakamalaking pambansang asosasyon ng mga manggagawa sa trasportasyon, laluna sa hanay ng mga tsuper ng jeepney, gayundin sa pangunguna sa mga pinakaepektibong welga sa trasportasyon laban sa mga dayuhang monopolyo ng langis at ng mga papet na reaksyonaryong gobyerno nitong nakarang tatlong dekada.

Si Ka Roda ay naghirap bilang isang magsasaka sa maagang edad bago siya tumungo sa lunsod at naging isang tsuper ng taksi at sa paglaon bilang isang tsuper ng jeepney. Siya ay naging isang natatanging lider ng uring manggagawa at ng mamamayan sa pamamagitan ng kanyang pagtindig para sa kanilang mga karapatan at kapakanan at sa kanyang mapangahas ng paglaban sa pasisitang diktadurang Marcos. Siya ay iligal na inaresto at ikinulong batay sa bulaang habla ng rebelyon noong 1983. Noong sumunod na rehimeng Aquino, siya ay muling inaresto batay sa mga gawa-gawang kaso. Ang kanyang mapait na karanasan ang nagkumbinsi sa kanya na ang patuloy na pananatili ng isang sistemang sunud-sunuran sa mga imperyalista at isang sistemang korap, mapaniil at mapanlinlang ang dahilan kung bakit kinakailangan ang isang rebolusyonaryong pakikibaka.

Kinamumuhian ni Ka Roda ang pagsasamantala at pang-aapi ng mga dayuhang monopolyo, ng mga malaking kumprador at panginoong maylupa. Kung gayon, siya ay determinadong nag-ambag ng kanyang makakaya para sa pakikibaka ng mamamayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Nag-iwan siya sa atin ng walang-hanggang pamana ng matatag at militanteng pakikibaka, mga sakripisyo at kongkretong mga tagumpay. Laging gugunitain ng mamamayan si Ka Roda, itatangi ang kanyang alaala at hahango ng inspirasyon mula sa kanyang di-magmamaliw na halimbawa bilang isang patriyotiko at proletaryadong mandirigma.###